دکتر سعید سهراب پور

23 سال از رحلت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) می گذرد و شجره طیبه انقلاب اسلامی در خط نورانی نهضت ایشان به سیر شکوفایی خود ادامه می ­دهد و هم چنان بر فراز انقلاب­های جهان می­ درخشد.

چنین سیر تکاملی و متداومی مسلما نیازمند پشتوانه ای قوی است که سیاست های کلی نظام را در مسائل کلان رهبری و مدیریت کشور هدایت می کند. تدبیر و ره بری 23 ساله ی رهبر معظم انقلاب در متن الطاف خفیه الهی و حضرت صاحب امر (عج)، موجب انسجام درونی نظام در مسیرهای پیش رو شده و با رشد استقلال و جمهوریت کشور،  ایران عزیز را به قدرت اول منطقه در بسیاری از ابعاد تبدیل کرده است.

جشنواره ی"23 سال ره بر، دانشگاه، خودباوری" بر آن است تا در 5 بخش اصلی، رهنمودها، پیام ها، سخنان و اندیشه های راهبردی رهبر را مورد توجه و کنکاش قرار داده و به راهکارهای اجرایی در دانشگاه ها سوق دهد. بخش های مطرح به شرح زیر تعریف شده اند:

-         سیاست گذاری علم و فناوری

-         دانشگاه اسلامی

-         جنبش دانشجویی و خودباوری

-         جنبش نرم­ افزاری

از آموزه های اصیل رهبر کبیر انقلاب بر این باوریم که اصلاح کشور و هم چنین نمایش اصیل خودباوری، از درون دانشگاه ها سرچشمه می گیرد. دانشگاه صنعتی شریف بر آن است تا با عزمی راسخ و به پشتوانه استادان و دانشجویان نخبه ی انقلابی و ولایی خود گامی اساسی در بررسی و حرکت جدی به سوی این اهداف بلند ترسیم شده رهبر فرزانه انقلاب، بردارد.

1 2 3 4 5