برنامه های هنری پیش بینی شده جشنواره
1391-05-18


به گزارش ستاد خبری جشنواره 23 سال ، برنامه های هنری گوناگون و متنوعی در طول جشنواره در نظر گرفته شده است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد :

 • رادیو جشنواره برای محیط دانشگاه ،
 • غرفه فروش کتاب های مرتبط ،
 • گزاری نشست های نقد و بررسی دانشجویی جشنواره ،
 • خبرنامه دیواری و رنگی جشنواره ،
 • تریبون آزاد فضای باز ،
 • فضاسازی با استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ،
 • گالری عکس ،
 • تئاتر میدانی ،
 • برنامه های ویژه محرم ،
 • جلسات نقد فیلم ،
 • پخش فیلم ،
 • و غیره ،

ضمنا جزئیات برنامه ها ، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

           http://23.SHARIF.IR

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


1 2 3 4 5