برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی جشنواره
1391-06-20

دکتر رضا روستاآزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف و رئیس جشنواره در اولین جلسه شورای راهبردی این همایش با توجه به اهمیت دانش، تدبیر و حکمت عنوان کرد که شاید مهمترین سوال امروز کشور این باشد که چرا با وجود این همه امکانات، بافت نیروی انسانی و نخبگان جوان و منابع سرشار ما نمی توانیم بسیار بهتر و بیشتر از این از ظرفیتهای موجود استفاده ببریم؟

وی در تشریح این نکته اضافه کرد که ممکن است دو پاسخ برای این پرسش مطرح شود که یکی ناظر به عدم وجود دانش و تدبیر باشد و دومی ناظر به عدم وجود جسارت و شهامت تصمیم گیری و با توجه به تبلور هر دوی این ویژگیها در وجود مقام معظم رهبری، هدف اصلی جشنواره فوق بحث و بررسی و آموختن از تدابیر و شهامت تصمیم ایشان در حوزه های معطوف به دانشگاه و علم و فناوری است.

رئیس این جشنواره افزود، محورهای همایش بدین ترتیب به گونه ای تنظیم شده اند که هر دو بعد را شامل شوند. محور اول که به نوعی سایر محورها در راستای آن هستند، به تدابیر ایشان در سیاستگذاری در عرصه های علم و فناوری می پردازد. محور دوم جنبش دانشجویی و خودباوری است که به بررسی جهت دهی ایشان در شکل گیری یک جنبش دانشجویی شجاع، فعال و بدون غل و غش برای بالا بردن شهامت و جسارت در عرصه علم و فناوری می پردازد. محور سوم جنبش نرم افزاری است که به شکل دهی یک حرکت توسعه علمی که تدبیر و شهامت را توامان داراست توجه دارد و در نهایت محور چهارم دانشگاه اسلامی است که تبلور نهاد و بستری آرمانی است که در آن دانشجوی خودباور و جنبش نرم افزاری بروز و ظهور می یابند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پایان افزود که از جمله اهداف اصلی این جشنواره همچنین راه اندازی یک حرکت و جریان رو به جلو و اصلاحی است و این حرکت در این جشنواره خلاصه نخواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که جشنواره های بعدی در سالهای آتی در سایر دانشگاه ها برگزار گردد و از تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاه خواست که با حضور فعال در این جشنواره و همایشهای آن از طریق ارسال مقاله، عهده دار شدن برگزاری نمایشها و نمایشگاه ها و سایر برنامه ها، بر غنای آن بیفزایند.

لازم به ذکر است که جشنواره "بیست و سه سال، ره­بر دانشگاه و خودباوری" آبان و آذر سال جاری در دانشگاه شریف برگزار خواهد گردید. اطلاعات بیشتر راجع به تاریخ دقیق همایشها و محورهای آن در سایت 23.sharif.ir  قابل دسترسی است.

1 2 3 4 5