بازدید از باغ موزه قصر و برج میلاد
1391-09-01

همراه با جلسه نقد و بررسی فیلم، زمان: سه شنبه 7 آذرماه، مکان: آمفی تئاتر مرکزی

زمان ثبت نام: هر هفته شنبه تا سه شنبه

مکان: معاونت فرهنگی اجتماعی (ظرفیت محدود است)


1 2 3 4 5