نشست صمیمانه با رضا امیرخانی نویسنده کتاب قیدار
1392-01-01

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برگزار میکند:

نشست صمیمانه با رضا امیرخانی نویسنده کتاب قیدار به همراه نقد و بررسی رمان قیدار و بحث آزاد

زمان: 25 آذر ماه از ساعت 15تا17

مکان: سالن آمفی تئاتر مرکزی

قیدار

1 2 3 4 5