همایش تجلیل از مقام علمی سردار سرلشگر شهید تهرانی مقدم - 23 آبان ماه (دریافت پوستر)

همایش سیاستگذاری علم و فناوری در دانشگاه اسلامی - تاریخ 27 آذر ماه (دریافت پوستر)

همایش جنبش دانشجویی و خودباوری در تولید دانش - تاریخ 24 بهمن ماه (دریافت پوستر)

1 2 3 4 5